Parkeergarage

Openbare garage bestemd voor bezoekers van kantoren, station en andere (publieks)functies in het Paleiskwartier.

Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier
Ontwerp: BDP. Khandekar
Ontwikkeling: Credo Integrale Planontwikkeling BV
Realisatie: Visser & Smit Bouw
Omvang: 1.070 parkeerplaatsen
Gebruikers: Openbare garage bestemd voor bezoekers van kantoren, station en andere (publieks)functies in het Paleiskwartier.